213. Quyết định Về việc Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu mua sắm hóa chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2021-2022 tại TTYT Cam Lâm

0
224

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1rf6-UPe5ZfT0oNbItjeBKC0elIE48orR?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here