1814. Về việc chào giá cạnh tranh mua thực phẩm phục vụ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật quý III năm 2020

0
426

Xem tại đây: http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/1814.-về-việc-chào-giá-cạnh-tranh-mua-thực-phẩm-phục-vụ-bồi-dưỡng-độc-hại-bằng-hiện-vật-quý-III-năm-2020.pdf