1840. Về việc chào giá cạnh tranh mua phim x-quang kst sony UPT – 510 BL

0
441

Xem tại đây:http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/1840.-về-việc-chào-giá-cạnh-tranh-mua-phim-x-quang-kst-sony-UPT-510-BL.pdf