232. Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua sắm kim châm cứu phục vụ công tác chuyê môn

0
312

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1T3v6yv40ixso6mV7NewAVhOH-Tas0U1c?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here