236. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua vaccin SAT, VAT

0
392

Xem tai đây:http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/236.-quyết-định-về-việc-phê-duyệt-kết-quả-chỉ-định-thầu-rút-gọn-gói-thầu-mua-vaccin-SAT-VAT.pdf