826. về việc chào giá cạnh tranh mua thực phẩm phục vụ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật 6 tháng đầu năm 2020

0
378

Xem tại đây: http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/826.-về-việc-chào-giá-cạnh-tranh-mua-thực-phẩm-phục-vụ-bồi-dưỡng-độc-hại-bằng-hiện-vật-6-tháng-đầu-năm-2020.pdf