247. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu nhân bản tờ rơi làm mới pano bảng theo dõi dân số 2020

0
437

Xem tại đây: http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/247.-Quyết-định-về-việc-phê-duyệt-kết-quả-chào-giá-cạnh-tranh-gói-thầu-nhân-bản-tờ-rơi-làm-mới-pano-bảng-theo-dõi-dân-số-2020.pdf