248. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu mua thực phẩm phục vụ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật 6 tháng đầu năm 2020

0
399

Xem tại đây: http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/06/248.-Quyết-định-về-việc-phê-duyệt-kết-quả-chào-hàng-cạnh-tranh-gói-thầu-mua-thực-phẩm-phục-vụ-bồi-dưỡng-độc-hại-bằng-hiện-vật-6-tháng-đầu-năm-2020.pdf