269. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu mua vaccin dịch vụ quí II. 2021

0
640

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/17Mztwku9CUO7oA-JY4y-49cWdFHbwq81/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here