270. QĐ về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu mua vaccin dịch vụ quí II. 2021

0
430

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1sn0VtG11tVnXTBGiHw1rzR_C8aRADti7/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here