277. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu mua sắm văn phòng phẩm công cụ dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn năm 2021

0
431

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/10u8hZMWlWswPkcF70qYnxWOG_QjEe6tj/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here