343. Quyết định Phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn tại TTYT Cam Lâm năm 2022

0
284

XEM TẠI ĐÂY: https://drive.google.com/drive/folders/1L2zJAAwn5SpxEdgT_rJwTigRaa26rgFX?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here