216. QĐ vv phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua caccin phục vụ công tác tiêm vaccin dịch vụ tại TTYT Cam Lâm

0
246

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Lc7FGYRz0HgdarU9obbB5BZO0j2o_hsI/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here