449. quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu bảo trì sửa chữa hệ thống thanh máy

0
257

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1mWp6Y5ibJ1hIRyPGPs0wd1AISVHT-DS4?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here