370. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua test xét nghiệm kháng nguyên SARS-COV-2 AG phục vụ phòng chống dịch covid-19 cho ttyt cam lâm

0
490

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Z0zDqBRhe0_hIPCCXoRvEixCbryCQx4d/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here