489. quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn

0
313

Xem tại đây:https://drive.google.com/file/d/1Yp1kIR6GSuQxJlWGdzdklktM7zusl7Qw/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here