490. quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua thực phẩm phục vụ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật quý IV năm 2021

0
310

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1smlCLLT1AmMZu0GbQpU_pQ5-EOE9qkgA/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here