490. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

0
293

Xem tại đây:https://drive.google.com/file/d/1SAnghkU_kIMXtfjk7p9xwEp07HefB188/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here