732. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu bảo trì sửa chữa hệ thống thang máy tại ttyt huyện cam lâm năm 2022

0
330

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/18y6LPf_HsZ6mES6oHhvKEfED2rdnsFju/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here