710. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chọn nhà cung cấp gói sửa chữa máy x-quan và máy nội soi phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại ttyt cam lâm

0
369

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/17ufZr2Lsu1oNWVnBXhvKPEIVZU7yFli5/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here