598. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua sắm thuốc hướng thần phục vụ công tác KCB năm 2022

0
265

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1_dMupGPeEpvfHfeSU0umNB_FakZg5-fd/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here