503. Quyết định phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu hệ thống bồn oxy lỏng cao áp dự án mua sắm hoạt động phòng chống dịch covid-19

0
419

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1fQB9zCavKOvcHKVzutQ7dzWlgPj9g9Fp?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here