520. quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chỉ định thầu rút gọn gói thầu thuê máy chủ đám mây

0
349

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1t5C2Lb8-h_uO7uNYp9Tai4UxbQU9mwgi?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here