571. QUYẾT định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chỉ định thầu rút gọn gói thầm mua sắm thuốc gây nghiện, hướng thần,…

0
347

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1X_gUExhAGSiMABRlI2WtAF-SZQQz_T_l?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here