555. Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua sắm thuốc hướng thần phục vụ công tác KCB

0
284

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1amKTQQXMdMpyK0Jj9tZM4FtWlGYPZDRz?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here