348. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trăm thiết bị phục vụ công tác chuyên môn tại TTYT Cam Lâm năm 2022

0
246

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1pEoV5pLYerfvPVyRj8j4EOdKnICHwULP/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here