572.THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ BÁO GIÁ

0
158

30.Tờ trình vv xin chủ trương phê duyệt KH mua hóa chất sinh hóa, hóa chất đông máu phục vụ công tác chuyên môn sử dụng 12 tháng_0001 572.THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ BÁO GIÁ.signed.signed

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here