622.quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua máy scan phục vụ công tác chuyên môn văn thư

0
331

Xem, tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Pl65oPSqfUYj5QIF26KL1qVyXGAV2xWY/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here