623.QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua sinh phẩm KNVQS.signed

0
369

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1v_jog5bqomuUbgWcqjIkvXsDuyXUVsm3/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here