639. Quyết địnhvề việc phê duyệt yêu cầu báo giá chỉ định thầu rút gọn gói thầu sửa chữa máy siêu âm phục vụ công tác khám chữa bệnh

0
382

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1zY3iZ1tpAlvjKtYEaUsfrdvKx9S9_iFT?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here