700. Quyết định vv phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu mua thực phẩm phục vụ bồi dưỡng độc hại quí II. II năm 2021

0
305

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1-0cVcbR_x3aHThSJy0WTkXqZp-pTo29F?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here