665. Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chỉ định thầu rút gọn gói thầu sửa chữa máy X-quang

0
351

xem tại đây https://drive.google.com/drive/folders/1PNLwpDPJw19qCRxUC5bEM9SXCbgDuEnJ?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here