653. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu sửa chữa máy siêu âm….

0
365

xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1t7jTi7qyMdmdRrDvAANl1AWQpPTs2t7g/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here