Quyết định về việc ban hành quy trình tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân thông qua đường dây nóng của ttyt cam lâm

0
327

Quyết định về việc kiện toàn tổ trực đường dây nóng ngành Y tế

Quyết định về việc kiện toàn tổ trực đường dây nóng của TTYT huyện cam lâm

Quyết định về việc ban hành quy trình tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân thông qua đường dây nóng của ttyt cam lâm 2021-

Qui trình tiếp nhận,xử lý…ĐDN và các biểu mẫu đính kèm

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here