65. Về việc chào giá cạnh tranh mua thực phẩm phục vụ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật quý IV năm 2020

0
507

Xem tại đây: http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/65.-Về-việc-chào-giá-cạnh-tranh-mua-thực-phẩm-phục-vụ-bồi-dưỡng-độc-hại-bằng-hiện-vật-quý-IV-năm-2020.pdf