20. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu bảo trì bảo dưỡng sửa chữa…

0
549

Xem tại đây: http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/20.-quyết-định-về-việc-phê-duyệt-kết-quả-chỉ-định-thầu-rút-gọn-gói-thầu-bảo-trì-bảo-dưỡng-sửa-chữa…-1.pdf