95. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

0
373

Tải về:

https://drive.google.com/file/d/1Lv49adq9KJq7XsjqxvMrOBb2Xj9HIUM7/view?usp=sharing

 

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here