96. Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu gia công mái che sân trước trạm y tế cm hiệp bắc thuộc ttyt cam lâm

0
364

Tải về:

Mục  1: https://drive.google.com/file/d/1d12vgRISr9CfNXrYczaUr2TxJ8peb7Bt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1pl9nlXqNX_B-DXGdydLCmsyVZ8d3Uxto?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here