97. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu lập hồ sơ xin phép xả thải vào nguồn nước của ttyt cam lâm

0
470

https://drive.google.com/file/d/1k-2tYRxQTcDhX7VXClBhTGnbn0XrcLbO/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here