693. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

0
296

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1FQJ_8Tzj3u9h56nChV-sGnpNbovBXWPr/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here