858. Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sắm đồ vải đợt 1.2022

0
307

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1JTqelUXUloWjPUIHGxzXCcXR3MI4x1om/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here