858. Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sắm đồ vải đợt 1.2022

0
232

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1IXyidrWr30xtEailquQshe6MU95kOq9Q?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here