722. Thông báo mời thầu về việc cho thuê mặt bằng dịch vụ giữ xe hai bánh tại ttyt cam lâm

0
370

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1DpZ_tj2EcE-aV0XltXkBTVDpm116gBVr/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here