721. Thông báo chào hàng cạnh tranh thông thuộc gói thầu mua sắm đồ vải đợt I năm 2022 phục vụ công tác chuyên môn tại ttyt cam lâm

0
259

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1geu6-rljYfKiIbSKlCowGUQCXYHNBpXR/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here