734. Thông báo mời thầu về việc cho thuê nhà đa năng làm dịch vụ căn tin tại ttyt cam lâm

0
292

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1PbtO7B86MDXygwXxqIzYG_9uNNgS37b0/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here