763. Quyết dịnh về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với tài sản tại ttyt cam lâm

0
347

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1Cl7tsRKGiqZNrwyY2UbWP-14gWjVR0x3?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here