764. Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mau sắm hai bộ máy vi tính cho trạm y tế cam hiệp nam

0
346

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1yoZq5Mvl2PSdyueTVMhs1YlHbIi3C6lY?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here