853. Quyết định Về việc Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu Mua sắm hai bộ máy vi tính cho Trạm Y tế Cam Hiệp Nam phục vụ công tác chuyên môn

0
453

xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1PCKJOZjLqJ338-GIllDxBFs_pfd_jBgf/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here