854. Quyết định Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh thông thường Gói thầu Mua sắm vật tư, hóa chất, thuốc phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

0
266

xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1Ygy7qJpKpQltGZ4uVEM0cXmZNk2TjyD6?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here