890. Quyết định Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh thông thường Gói thầu Mua sắm đồ vải đợt I năm 2022 phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

0
270

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1w8rifHno4I_45u2QxyDXBm9TKkofn1DG/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here